Regulamin

IV edycja zawodów “Na nartach po uśmiech”

1.Organizator zawodów:
Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy Siepraw-Ski i Krakowski Klub Narciarski Siepraw-Ski

2. Cele zawodów:
a) wspieranie podopiecznych Fundacji Alma Spei almaspei.pl :
Podopieczni Alma Spei, to dzieci nieuleczalnie chore, dla których obce są radości dzieci zdrowych. Szczęście tych dzieci mierzone jest w płaszczyźnie braku bólu, otrzymania lekarstwa i opieki.
Dla dzieci znajdujących się pod opieką Alma Spei, wielką radością jest fakt, że ktoś o nich myśli i chce coś dla nich zrobić.
Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z przedmiotem działalności Alma Spei i rozmowy z młodymi zawodnikami, mającej na celu wyrobienie świadomości u dzieci, że ich start jest niezmiernie ważny – nie dla wyniku, lecz dla chorych dzieci, które dzięki Państwa pociesze poczują się lepiej, bo ktoś o nich myśli.
Oczywiście równie cenne są Państwa darowizny, zasilające konto Fundacji oraz wpłaty zebrane podczas imprezy.
b) propagowanie idei pomocy chorym dzieciom
c) wychowanie w duchu fair-play
d) popularyzacja narciarstwa zjazdowego pośród najmłodszych

3. Termin zawodów: 3.03.2018 r. (sobota), godz. 11:00

4. Miejsce zawodów: ośrodek narciarski SIEPRAW SKI (siepraw-ski.pl)
– Biuro zawodów czynne w godzinach 10:00 – 10:45
– Start godzina 11:00
– Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z narciarskim regulaminem sportowym

5. Zgłoszenie uczestnictwa:
– telefonicznie pod numer: 500370602
– mailem: r.rajca@almaspei.pl
– w dniu zawodów do godziny 10:30

Zapraszamy do wsparcia Akcji poprzez wpłatę darowizny na rzecz Fundacji Alma Spei Hospicjum dla Dzieci na konto Fundacji lub gotówką w dniu zawodów. Kwota darowizny jest dowolna. Sugerujemy wpłatę 30 zł od uczestnika, ale nie chcemy nikogo krępować, ani ograniczać.

Ze względu na usprawnienie organizacji, prosimy, jeśli to możliwe, o wpłaty przelewem na rachunek Fundacji Alma Spei Hospicjum dla Dzieci, prowadzony w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.: 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700

Osoby, które zechcą wesprzeć akcję “PO UŚMIECH” prosimy o wpisanie w tytule przelewu: DAROWIZNA – akcja “PO UŚMIECH”.

Osoby, których dzieci biorą udział w Akcji proszone się o podanie w tytule przelewu dodatkowej informacji: DAROWIZNA – akcja “PO UŚMIECH”, imię i nazwisko dziecka (uczestnika zawodów) oraz rok jego urodzenia.

6. Sposób przeprowadzania zawodów:
a) PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE (odpowiednio dla chłopców i dziewczynek):

 • 2014 i młodsi
 • 2013,
 • 2012,
 • 2011,
 • 2010,
 • 2009,
 • 2008,
 • 2007,
 • 2006,
 • 2005,
 • 2004,
 • 2002,
 • 2001,
 • 2000 I starsi

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia grup wiekowych w zawodach narciarskich w przypadku małej liczby uczestników poszczególnej grupy wiekowej.
Organizator zastrzega sobie możliwość sklasyfikowania dzieci według rocznika urodzenia, podobnie jak w roku ubiegłym, o ile względy organizacyjnie na to pozwolą, taka by możliwie najwięcej dzieci mogło zostać udekorowanych na podium.

b) Listy startowe w poszczególnych grupach tworzone są według kolejności zgłoszeń.
c) Zamknięcie list startowych następuje w dniu zawodów o godz. 10:30
d) Numery dla zgłoszonych uczestników zawodów wydawane będą w dniu zawodów, w biurze zawodów w godz. 10:30 – 10:45.
e) Zawody rozpoczynają się o godzinie 11:00, uczestnicy startują w grupach wiekowych od najmłodszych do najstarszych (dziewczynki, chłopcy)
f) Zawody to jeden samodzielny przejazd uczestnika zawodów wytyczoną trasą MINI Slalomu Giganta (dla najmłodszych tj grupa 2014 i młodsi – trasa skrócona) z pomiarem czasu przejazdu.
g) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator zaleca indywidualne ubezpieczenie zawodników od NNW we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia sprzętu narciarskiego uczestnikom zawodów.
h) Każdy uczestnik otrzyma atrakcyjny upominek, dyplom i poczęstunek
i) Najlepsza trójka z każdej grupy będzie wyróżniona na podium.
j) Oficjalne wyniki ogłaszane są przez powołaną przez Organizatora komisję sędziowską do 60 minut po przejeździe ostatniego zawodnika w każdej grupie wiekowej.
k) ilość zgłoszeń jest ograniczona do 100 startujących – decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Postanowienia dodatkowe:
a) Organizator jest uprawniony do dokumentowania przebiegu zawodów w formie filmowej oraz fotograficznej.
b) Organizator jest uprawniony do wykorzystania dokumentacji filmowej oraz fotograficznej w celach promocyjnych Organizatora, sponsorów oraz zawodów “Po Uśmiech”
c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zawodów w przypadku złych warunków śniegowych lub pogodowych, o czym poinformuje na stronie internetowej www.pousmiech.pl
d) Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości uczestników zawodów.
e) Organizator może odwołać zawody z powodu niedostatecznych warunków śniegowych lub temperatury powietrza poniżej -20 stopni C.