Regulamin

V edycja zawodów “Na nartach po uśmiech”

 1. Organizator zawodów
  Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy Siepraw-Ski i Krakowski Klub Narciarski Siepraw-Ski

 2. Cele zawodów
  a) Wspieranie podopiecznych Fundacji Alma Spei – almaspei.pl.
  Podopieczni Alma Spei, to dzieci nieuleczalnie chore, dla których obce są radości dzieci zdrowych. Szczęście tych dzieci mierzone jest w płaszczyźnie braku bólu, otrzymania lekarstwa i opieki. Dla dzieci znajdujących się pod opieką Alma Spei, wielką radością jest fakt, że ktoś o nich myśli i chce coś dla nich zrobić.

  Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z przedmiotem działalności Alma Spei
  i rozmowy z młodymi zawodnikami, mającej na celu wyrobienie świadomości
  u dzieci, że ich start jest niezmiernie ważny – nie dla wyniku, lecz dla chorych dzieci, które dzięki Państwu poczują się lepiej, bo ktoś o nich myśli.
  b) Propagowanie idei pomocy chorym dzieciom.
  c) Wychowanie w duchu fair-play.
  d) Popularyzacja narciarstwa zjazdowego wśród najmłodszych.

 3. Termin zawodów
  3.03.2019 r. (niedziela), godz. 11:00

 4. Miejsce zawodów
  Ośrodek narciarski SIEPRAW SKI (siepraw-ski.pl).

 5. Zgłoszenie uczestnictwa
  a) Uczestnicy zawodów zgłaszają się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący na stronie pousmiech.pl do dnia 15.02.2019 do godz. 23.59.
  Ilość uczestników jest ograniczona do 100 zawodników; decyduje kolejność zgłoszeń.
  b)Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników zawodów.
  c)Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest akceptacja niniejszego Regulaminu wraz z załącznikiem.

 6. Sposób przeprowadzania zawodów
  a) Uczestnicy zawodów zostaną podzieleni na grupy wiekowe (odpowiednio dla chłopców i dziewczynek): 2014 i młodsi, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002, 2001, 2000 i starsi
  b) Osobną grupę będą stanowić uczestnicy zawodów należący do ligi Małopolskiego Okręgowego Związku Narciarskiego. W tej grupie Organizator nie przewiduje podziału na kategorie wiekowe.
  c) Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia grup wiekowych w zawodach narciarskich w przypadku małej liczby uczestników poszczególnej grupie wiekowej.
  d) Listy startowe w poszczególnych grupach wiekowych tworzone są według kolejności zgłoszeń.
  e) Zamknięcie list startowych następuje w dniu 15.02.2019 do godz.23.59
  f) Numery dla zgłoszonych uczestników zawodów wydawane będą w dniu zawodów, w biurze zawodów w godz. 9:30 – 10:30
  g) Zawody rozpoczynają się o godzinie 11:00, uczestnicy startują w grupach wiekowych od najmłodszych do najstarszych (dziewczynki, chłopcy).
  h) Zawody to jeden samodzielny przejazd uczestnika zawodów wytyczoną trasą MINI Slalomu Giganta (dla najmłodszych tj. grupa 2014 i młodsi – trasa skrócona)
  z pomiarem czasu przejazdu.
  i) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.
  j)Organizator zaleca indywidualne ubezpieczenie zawodników od NNW we własnym zakresie.
  k) Organizator nie zapewnia sprzętu narciarskiego uczestnikom zawodów.
  l) Każdy uczestnik zawodów otrzyma atrakcyjny upominek, dyplom, medal
  i
  poczęstunek.
  ł) Najlepsza trójka zawodników z każdej grupy będzie wyróżniona na podium.
  m) Oficjalne wyniki zawodów ogłaszane są przez osobę wskazaną przez Organizatora do 60 minut po przejeździe ostatniego uczestnika zawodów.
  n) Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z narciarskim regulaminem sportowym.

 7. Postanowienia dodatkowe
  a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zawodów w przypadku złych warunków śniegowych lub pogodowych, o czym poinformuje na stronie internetowej www.pousmiech.pl.
  b)Organizator może odwołać zawody z powodu niedostatecznych warunków śniegowych lub temperatury powietrza poniżej -20 stopni C.

 8. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
  Podczas zawodów „Na nartach po uśmiech” wykonamy lub otrzymamy zdjęcia oraz materiał filmowy przedstawiające np. uczestnika zawodów, jego opiekunów, pracowników Alma Spei Hospicjum dla Dzieci, wolontariuszy, bądź inne osoby. Zdjęcia i materiały filmowe mogą być wykorzystane przez Alma Spei Hospicjum dla Dzieci w ich wewnętrznych lub zewnętrznych publikacjach.

  Udzielam wyraźnej zgody Alma Spei Hospicjum dla Dzieci na wykonanie zdjęć i materiałów filmowych, które przedstawiają mojego syna / moją córkę lub mnie i na publikowanie zdjęć oraz materiałów filmowych, w następujący sposób:
  w jakiejkolwiek komunikacji zewnętrznej Alma Spei Hospicjum dla Dzieci takiej jak, strona internetowa, media społecznościowe, raporty roczne.
  Zdjęcie lub zdjęcia oraz materiały filmowe nie będą ponownie użyte do innego celu bez mojej dodatkowej zgody.

  Jestem świadomy (świadoma), że mam prawo wycofać swoją zgodę w każdym momencie. Wycofanie zgody musi przyjąć formę pisemną oraz zostać skierowane do Alma Spei Hospicjum dla Dzieci i obowiązuje w zakresie dalszego publikowania od dnia przekazania.