Regulamin

VI edycja zawodów “Na nartach po uśmiech”

 

 1. Organizator zawodów
  Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy Siepraw-Ski i Krakowski Klub Narciarski Siepraw-Ski.
 1. Cele zawodów
  a) Wspieranie podopiecznych Hospicjum Alma Spei – almaspei.pl.

Podopieczni Hospicjum Alma Spei to nieuleczalnie chore dzieci, którym obce są radości zdrowych rówieśników. Szczęściem jest dla nich przede wszystkim otrzymanie profesjonalnej opieki, lekarstw
oraz możliwie maksymalne ograniczenie bólu. Dzieciom znajdującym się pod opieką Alma Spei niezwykłą radość dają uczynki miłości – to, że ktoś o nich myśli i pragnie coś dla nich zrobić. Jest to najcenniejsze wsparcie w tak trudnej codziennej walce.

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z przedmiotem działalności hospicjum Alma Spei i rozmowy
z młodymi zawodnikami, mającej na celu zwiększenie świadomości dzieci na temat wagi oraz potrzeby udzielania pomocy innym. Pragniemy podkreślić, iż start w zawodach niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów, m.in.:
a) Propagowanie idei pomocy chorym dzieciom.
b) Wychowanie w duchu fair-play.
c) Troska o zdrowie oraz kondycję fizyczną.
d) Popularyzacja narciarstwa zjazdowego wśród najmłodszych.

Na miejscu będzie możliwość finansowego wsparcia Hospicjum poprzez datki do puszek.

 1. Termin zawodów
  22.02.2020 r. (sobota), godz. 11:00.
 2. Miejsce zawodów
  Ośrodek narciarski SIEPRAW SKI (siepraw-ski.pl).
 3. Zgłoszenie uczestnictwa
  a) Rodzice/ opiekunowie prawni zgłaszają uczestników poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie pousmiech.pl do dnia 07.02.2020 do godz. 23.59.

Liczba uczestników jest ograniczona do 130 zawodników;  decyduje kolejność zgłoszeń.

b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników zawodów.
c) Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest akceptacja niniejszego Regulaminu wraz z załącznikiem.

6. Sposób przeprowadzania zawodów
a) Uczestnicy zawodów zostaną podzieleni na grupy wiekowe (odpowiednio dla chłopców i dziewczynek): 2015 i młodsi, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 oraz 2004.
b) Osobną grupę będą stanowić uczestnicy zawodów należący do ligi Małopolskiego Okręgowego Związku Narciarskiego. W tej grupie Organizator nie przewiduje podziału na kategorie wiekowe.
c) Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia grup wiekowych w zawodach narciarskich
w przypadku małej liczby uczestników w poszczególnej grupie wiekowej.
d) Listy startowe w poszczególnych grupach wiekowych tworzone są według kolejności zgłoszeń.
e) Zamknięcie list startowych następuje w dniu 07.02.2020 do godz.23.59.
f) Prosimy o potwierdzenie zgłoszenia uczestników do dnia 17.02.2020 drogą mailową.
g) Numery dla zgłoszonych uczestników zawodów wydawane będą w dniu zawodów, w biurze zawodów
w godz. 9:30 – 10:30.
h) Zawody rozpoczynają się o godzinie 11:00, uczestnicy startują w grupach wiekowych od najmłodszych do najstarszych (dziewczynki, chłopcy).
i) Zawody to jeden samodzielny przejazd uczestnika zawodów wytyczoną trasą MINI Slalomu Giganta
(dla najmłodszych tj. grupa 2015 i młodsi – trasa skrócona) z pomiarem czasu przejazdu.
j) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.
k) Organizator zaleca indywidualne ubezpieczenie zawodników od NNW we własnym zakresie.
l) Organizator nie zapewnia sprzętu narciarskiego uczestnikom zawodów.
ł) Każdy uczestnik zawodów otrzyma atrakcyjny upominek, dyplom, medal i poczęstunek.
m) Najlepsza trójka zawodników z każdej grupy będzie wyróżniona na podium.
n) Oficjalne wyniki zawodów ogłaszane są przez osobę wskazaną przez Organizatora do 60 minut
po przejeździe ostatniego uczestnika zawodów.
o) Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z narciarskim regulaminem sportowym.

 1. Postanowienia dodatkowe
  a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zawodów w przypadku złych warunków pogodowych, o czym poinformuje na stronie internetowej pousmiech.pl.

b) Organizator może odwołać zawody z powodu niewystarczającej warstwy pokrywy śnieżnej lub zbyt niskiej temperatury powietrza (poniżej -20 stopni C).

 1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Podczas zawodów „Na nartach po uśmiech” wykonamy lub otrzymamy zdjęcia oraz materiał filmowy przedstawiające np. uczestnika zawodów, jego opiekunów, pracowników Alma Spei Hospicjum dla Dzieci, wolontariuszy, bądź inne osoby. Zdjęcia i materiały filmowe mogą być wykorzystane przez Alma Spei Hospicjum dla Dzieci w ich wewnętrznych lub zewnętrznych publikacjach.

Udzielam wyraźnej zgody Alma Spei Hospicjum dla Dzieci na wykonanie zdjęć i materiałów filmowych, które przedstawiają mojego syna / moją córkę lub mnie i na publikowanie zdjęć oraz materiałów filmowych, w następujący sposób: w jakiejkolwiek komunikacji zewnętrznej Alma Spei Hospicjum dla Dzieci takiej jak, strona internetowa, media społecznościowe, raporty roczne. Zdjęcie lub zdjęcia oraz materiały filmowe nie będą ponownie użyte do innego celu bez mojej dodatkowej zgody.

Jestem świadomy (świadoma), że mam prawo wycofać swoją zgodę w każdym momencie. Wycofanie zgody musi przyjąć formę pisemną oraz zostać skierowane do Alma Spei Hospicjum dla Dzieci
i obowiązuje w zakresie dalszego publikowania od dnia przekazania.